Larm i hemmet och inom vården är problematiska. Tidigare fanns enklare larm som t ex var kopplade till den fasta telefonen, men nu har man alltmer gått över till "digitala" det vill säga trådlösa larm. Oftast kan elöverkänsliga patienter inte använda trådlösa larm eller ens vistas i en lokal med sådant larmsystem.
De behöver istället ha möjlighet att ringa efter hjälp via fast telefon vid behov, eller om de vistas på en vårdinrättning, erbjudas en traditionell larmknapp via sladd.

Vad är elöverkänslighet

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning där symtom uppstår vid exponering för elektromagnetiska fält från elektriska apparater och från trådlös teknik. Symtomen kan uppträda direkt eller med fördröjning.

Vanliga symtom:

 • huvudvärk
 • sömnstörningar, trötthet
 • yrsel, illamående, andnöd
 • hjärtproblem
 • blodtrycksförändringar
 • värk i muskler och leder
 • ljud-/ljuskänslighet
 • tinnitusliknande symtom
 • hudproblem
 • tal- och koncentrationssvårigheter, kognitiv påverkan
 

På den här hemsidan vill vi förklara kriterier för god vår för personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet.
Vi som skriver detta är sakkunniga i Elöverkänsligas förening i Stockholms län: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
img-10

Lyssna på patienten
Hur kraftigt och på vad vi reagerar är mycket individuellt. En elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av sjukhusmiljön. Skador som uppstår på hälsan kan medföra en långvarig försämring. Det är därför det är viktigt att tillmötesgå patientens behov avseende el-miljön. En ytterligare komplikation är att symtom som uppkommer på grund av denna miljö kan misstolkas som t ex stroke, mm, se symtomlistan. Lyssna därför på patienten!