Larm

Larm i hemmet och inom vården är problematiska. Tidigare fanns enklare larm som t ex var kopplade till den fasta telefonen, men nu har man alltmer gått över till "digitala" det vill säga trådlösa larm. Oftast kan elöverkänsliga patienter inte använda trådlösa larm eller ens vistas i en lokal med sådant larmsystem.
De behöver istället ha möjlighet att ringa efter hjälp via fast telefon vid behov, eller om de vistas på en vårdinrättning, erbjudas en traditionell larmknapp via sladd.