Heart Surgery

Läkarbesök

Gör besöket så kort som möjligt och minska exponeringen:
• släck lysrör, lågenergilampor, mm
• stäng av dator, mobiltelefon, surfplattor, mm, om möjligt, stäng av wifi eller välj lokal som ej har wifi
• placera undersökningsapparatur så långt från patienten som det går
• tänk på att strålningen går igenom golv, väggar och tak tämligen obehindrat
I svårare fall är hembesök det enda alternativet.
Tänk på att elmilön ofta kan ge påtaglig påverkan på patientens hälsa och att denna påverkan kan medföra en felaktig diagnos!
Provtagning är en aktivitet som med hänsyn till patients bästa bör ske i hemmiljö eller i annan lågstrålande omgivning.

Lyssna på patienten

Hur kraftigt och på vad vi reagerar är mycket individuellt. En elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av sjukhusmiljön. Skador som uppstår på hälsan kan medföra en långvarig försämring. Det är därför det är viktigt att tillmötesgå patientens behov avseende el-miljön. En ytterligare komplikation är att symtom som uppkommer på grund av denna miljö kan misstolkas som t ex stroke, mm, se Elöverkänslighet och symtom. Lyssna därför på patienten!