Vad är elöverkänslighet

Elöverkänslighet är en funktionsnedsättning där symtom uppstår vid exponering för elektromagnetiska fält från elektriska apparater och från trådlös teknik. Symtomen kan uppträda direkt eller med fördröjning.

Vanliga symtom:

 • huvudvärk
 • sömnstörningar, trötthet
 • yrsel, illamående, andnöd
 • hjärtproblem
 • blodtrycksförändringar
 • värk i muskler och leder
 • ljud-/ljuskänslighet
 • tinnitusliknande symtom
 • hudproblem
 • tal- och koncentrationssvårigheter, kognitiv påverkan