Sjukhusvård

För att minska exponeringen för patienten, släck ner och stäng av som vid läkarbesök:

• släck lysrör, lågenergilampor, mm
• stäng av dator, mobiltelefon, surfplattor, mm, om möjligt, stäng av wifi eller välj lokal som ej har wifi
• placera undersökningsapparatur så långt från patienten som det går
• tänk på att strålningen går igenom golv, väggar och tak tämligen obehindrat
• använd en enklare säng utan elektrisk styrning / drivning
• en baldakin med avskärmande tyg (t ex Swiss Shield) runt sängen reducerar mikrovågsbestrålningen för patienten och ökar möjligheten till goda behandlingsresultat
• avskärmade rum med anpassad (lågstrålande) belysning behöver finnas på alla sjukhus
I svårare fall är hemsjukvård det enda alternativet.
Tänk på att elmilön ofta kan ge påtaglig påverkan på patientens hälsa och att denna påverkan kan medföra en felaktig diagnos!
Tänk på att provtagning och undersökning med teknisk utrustning kan medföra stor påfrestning för patienten och försämra patientens hälsa - rådgör med våra experter!

Lyssna på patienten

Hur kraftigt och på vad vi reagerar är mycket individuellt. En elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av sjukhusmiljön. Skador som uppstår på hälsan kan medföra en långvarig försämring. Det är därför det är viktigt att tillmötesgå patientens behov avseende el-miljön. En ytterligare komplikation är att symtom som uppkommer på grund av denna miljö kan misstolkas som t ex stroke, mm, se Elöverkänslighet och symtom. Lyssna därför på patienten!
About